przy-


przy-
przy- 1. {{/stl_13}}{{stl_7}}'przedrostek tworzący czasowniki pochodne od czasowników podstawowych; cząstka ta może wprowadzać następujące znaczenia: {{/stl_7}}a) {{/stl_13}}{{stl_7}}dotarcie do jakiegoś miejsca, znalezienie się w pobliżu czegoś, np. {{/stl_7}}{{stl_8}}przylecieć, przywlec, przyciągnąć, przybiec, przyjechać, przypłynąć {{/stl_8}}{{stl_7}}; {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}b) {{/stl_12}}{{stl_7}}połączenie jakichś elementów, zespolenie czegoś, przymocowanie czegoś, np. {{/stl_7}}{{stl_8}}przykleić, przybić, przywiązać, przyszyć {{/stl_8}}{{stl_7}}; {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}c) {{/stl_12}}{{stl_7}}mniejsza intensywność tego, co oznacza czasownik podstawowy, np. {{/stl_7}}{{stl_8}}przycichnąć, przywiędnąć, przyćmić, przymrużyć, przytępić, przygasić {{/stl_8}}{{stl_7}}; {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}d) {{/stl_12}}{{stl_7}}zwiększenie ilości czegoś, zintensyfikowanie czegoś, np. {{/stl_7}}{{stl_8}}przydać, przybrać, przylać {{/stl_8}}{{stl_7}}; {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}e) {{/stl_12}}{{stl_7}}osiągnięcie jakiegoś efektu, spełnienie zamiaru, np. {{/stl_7}}{{stl_8}}przygrzać, przykręcić, przywiać {{/stl_8}}{{stl_7}}; {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}f) {{/stl_12}}{{stl_7}}dostosowanie czegoś do jakiejś miary, dopasowanie czegoś, np. {{/stl_7}}{{stl_8}}przymierzyć, przystosować' {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przedrostek, który tworzy przymiotniki i przysłówki pochodne od przymiotników, osłabia intensywność cechy wyrażanej przez przymiotnik podstawowy, np. {{/stl_7}}{{stl_8}}przykrótki, przyciężki, przydługo, przydługi {{/stl_8}}{{stl_7}}' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'początkowa część wyrazów pochodnych, utworzonych od wyrażenia zawierającego przyimek {{/stl_7}}{{stl_8}}przy {{/stl_8}}{{stl_7}}wraz z towarzyszącym mu rzeczownikiem, np. {{/stl_7}}{{stl_8}}przybrzeżny, przygruntowy, przylądek, przyboczny {{/stl_8}}{{stl_7}}' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • przy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przyim., łączy się z miejscownikiem {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wskazuje na położenie w pobliżu czegoś; obok, blisko : {{/stl 7}}{{stl 10}}Siedział przy stole, przy biurku. Uczeń… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przy — «przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innymi wyrazami pełniącymi jego funkcję) w miejscowniku; sygnalizuje stosunek współwystępowania, styczności w czasie i przestrzeni; elementem, do którego coś jest odnoszone za pomocą przyimka przy może… …   Słownik języka polskiego

  • przy- — 1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne od czasowników (niekiedy od innych wyrazów) oznaczający najczęściej» a) «osiągnięcie celu przestrzennego, bliskości, sąsiedztwa czegoś, np. przybiec, przynieść, przyciągnąć, przyprowadzić, przypłynąć»… …   Słownik języka polskiego

  • Przy Olczyskiej — (Закопане,Польша) Категория отеля: Адрес: Jaszczurówka 28, 34 500 Закопане, Польша …   Каталог отелей

  • Przy Teatrze — (Лодзь,Польша) Категория отеля: Адрес: ul. Więckowskiego 20/23, Śródmieście, 90 722 Ло …   Каталог отелей

  • przy ludziach — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} publicznie, w towarzystwie innych osób : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przy ludziach zrobiła mu okropną awanturę. Możemy pogadać, ale nie przy ludziach. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przy pomocy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przyim., łączy się z dopełniaczem {{/stl 8}}{{stl 7}} wskazuje na osoby (rzadziej przedmioty) pomocne przy danej czynności; dzięki : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przy pomocy przyjaciół zerwał z nałogiem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przy tym — {{/stl 13}}{{stl 8}}spój. {{/stl 8}}{{stl 7}} łączy zdania lub równorzędne człony zdań, wskazuje na łączenie treści, nawzajem się dopełniające pod względem czasu lub okoliczności : {{/stl 7}}{{stl 10}}Była piękna, przy tym bogata. W konkursie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przy drzwiach otwartych — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} najczęściej o procesie, obradach: w sposób jawny, bez ograniczania dostępu do informacji o wydarzeniu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Proces odbywał się, wbrew obawom dziennikarzy, przy drzwiach otwartych.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przy drzwiach zamkniętych — {{/stl 13}}{{stl 7}} bez udziału osób postronnych, w obecności osób urzędowych i zainteresowanych; niejawnie (o rozprawach sądowych, obradach, posiedzeniach itp.) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Proces toczy się przy drzwiach zamkniętych. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień